Procut Oy:n Tietosuojaseloste


1. Rekisterinpitäjä

Procut Oy

Y-Tunnus:2451117-1

Hirvenpolku 4, 65520 Helsingby


2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

procut@procut.fi


3. Rekisterin nimi

Procut oy Asiakasrekisteri


4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tietoja käytetään asiakassuhteen hoitamiseen ja uusien asiakkaiden kontaktointiin


5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennamme seuraavat tiedot:

  • Nimi ja titteli
  • Osoite
  • Puhelinnumero
  • Sähköpostiosoite


6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

  • Procut Oy:n nettisivujen yhteydenottolomakkeet ( Asiakkaan suostumus )
  • Julkiset tiedot yritysten nettisivuilta
  • Asiakkaiden sähköpostiviestit, yhteydenottopyynnöt ja työtilaukset
  • Puhelut ja niistä saadut asiakastiedot


7. Tietojen luovutus

Tietoja ei luovuteta yrityksen ulkopuolelle


8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU-/ETA-alueen ulkopuolelle


9. Rekisterin suojaus

Kunnioitamme henkilötietojen luottamuksellisuutta. Asiakasrekisterimme on tallennettu palomuureilla, salasanoilla ja muilla teknisillä keinoilla suojattuun tietokantaan, johon on pääsy Procut Oy:n valtuuttamilla henkilöillä.


10. Tarkastusoikeus

Jokaisella asiakkaalla ja potentiaalisella asiakkaalla on oikeus tarkastaa omat tietonsa pyydettäessä. Tiedon tarkastuspyyntö pyritään toteuttamaan 72 h kuluessa arkipäivänä.


11. Tietojen korjaamisoikeus

Jokaisella asiakkaalla on oikeus vaatia omien tietojensa korjaamista. Tiedon korjauspyyntö pyritään toteuttamaan 72 h kuluessa arkipäivänä.